Toitumisuuringud

Toitumise hindamine on toidu ja toitainete tarbimise ning toitumisega seonduvate tervisenäitajate põhjal indiviidide ja populatsioonide toitumusliku olukorra hindamine (Lee, 2007).

Toitumise hindamise peamine eesmärk on parandada inimeste tervist (WHO).

Toitumise hindamise teostamiseks vajalike andmete teostamiseks kogutakse andmeid erinevate uuringutega:

 • Toitumisuuringud
       Faktilise toitumise uuringud
       Sageduslikud toitumise uuringud
       Toidueelistuste ja -käitumisuuringud
   
 • Antropomeetrilised uuringud
 • Kliinilised uuringud
 • Kehalise aktiivsuse uuringud
 • Biokeemilised uuringud


Toitumise hindamise komponendid

1. Terviselugu
   • Eelnev ja praegune terviseseisund
   • Ravimite ja toidulisandite kasutamine
   • Alkoholi ja tubaka tarbimine
   • Pere terviselugu

2. Toitumine
   • 24-tunni intervjuu
   • Toidupäevik
   • Toidueelistused
   • Toidutundlikkus

3. Antropomeetria
   • Pikkus
   • Kehakaal ja kehakaalu muutused
   • Vöö- ja puusaümbermõõt
   • Nahavoltide paksus

4. Füüsiline läbivaatus
   • Alatoitumuse tundemärgid ja sümptomid

5. Funktsionaalsuse hindamine
   • Käepigistuse tugevus
   • Igapäevane kehaline aktiivsus

6. Laboratoorsed analüüsid
   • Toitumisega seotud biokeemiliste markerite mõõtmine veres ja uriinis

(Coulston et al, 2008)