Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse Eesti tervisega seotud statistikat ja uuringute tulemusi.

Andmeallikateks on Tervise Arengu Instituut, instituudis asuvad meditsiiniregistrid, Terviseamet ja teised asutused. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Andmebaas koosneb seitsmest põhivaldkonnast, mis jagunevad alamvaldkondadeks:

  • Rahvastiku üldnäitajad
  • Haigestumus
  • Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • Tervishoiu ressursid
  • Tervist edendavad asutused
  • Tervisekäitumine
  • Ravimistatistika

Andmetabeleid on võimalik vaadata nii Internetikeskkonnas kui laadida alla erinevates failiformaatides (.px, .xls, .dbf, .txt).