Avaldamiskalender

2009. aasta avaldamiskalender

15.11 Eesti Rahvastiku Toitumisuuring 1997
15.11 Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise Uuring 2002 – 2008
15.12 Eesti Terviseuuring 2006

2010. aasta avaldamiskalender

15.12 Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring 1998/2002/2006

2011. aasta avaldamiskalender

15.11 Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise Uuring 2010
15.11 Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring 2010