Seotud andmebaasid

Toiduvarud

Lisaks toidu tarbimise andmetele on toitumise puhul oluliseks näitajaks toidu kättesaadavus, mis põhineb toiduvarude andmetel.
Oluline vahe tarbimise ja kättesaadavuse vahel seisneb selles, et kättesaadavuse puhul ei kajasta andmed tegelikku tarbimist kuna sinna sisse arvestatakse ka jäägiks läinud toit (säilitamisel, toidu valmistamisel, ära andmisel, ära viskamisel esinevad jäägid ja loomasöödaks kasutatavad jäägid).

Toiduvarude andmed põhinevad toidutoodangu, impordi ja ekspordi andmetel.
Allpool on toodud loetelu Eesti Statistikaameti poolt kogutavate toidu tootmise andmete kohta, mille alusel on võimalik hinnata toitude kättesaadavust inimestele.

Toidu kvaliteet ja keskkond

Lisaks on toodud Veterinaar- ja Toiduameti ametliku seire korras tehtavate toiduainete kvaliteedi uuringute tulemused ning vee ja õhu saasteainete sisalduse uuringute tulemused.