Andmete kasutamine

Andmebaas jaguneb uuringute liikide järgi, mis jagunevad teemade kaupa alamvaldkondadeks. Alamvaldkondades olevatel andmetabelitel on unikaalne kood, mis kergendab andmete otsimist. Andmebaasis esitatavaid andmetabeleid on võimalik vaadata nii internetikeskkonnas kui laadida alla erinevates faili formaatides (.px, .xls, .dbf, .txt).

Andmebaasis avaldatud andmete kohta täiendava info küsimiseks on iga alamvaldkonna lingi „Mõisted ja metoodika“ all toodud vastava valdkonna kontaktisik, kelle poole saab pöörduda täiendavate küsimuste ja infopäringutega.

Andmebaasi andmete kasutamisel tuleb silmas pidada autori- ja intellektuaalse omandi õigusi. Tervise Arengu Instituut esitleb uuringute andmeid kodulehel www.nutridata.ee tasuta kasutamiseks.

Kõiki andmeid kodulehel www.nutridata.ee kaitsevad Eestis kehtivad seadused intellektuaalse omandi kohta ja EK Direktiiv 2001/29 ja WIPO autoriõiguste leping.
Andmeid ja tekste kodulehelt www.nutridata.ee ei tohi kopeerida ega muul moel taasesitada elektroonsel või mehaanilisel meetodil, kaasaarvatud fotokoopiate tegemine, lindistamine või mõni muu andmesalvestamise meetod, kui pole selgelt viidatud andmete originaalallikale. Originaalallikate kirjeldus on toodud uuringute kokkuvõtete all. 
 
Kasutusjuhend ja andmete kasutamise kord