Tutvustus

Tutvustus

Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute andmebaas on Eestis teostatud toitumisuuringute tulemuste elektroonilise publitseerimise vahend.
Andmebaasi kaasatavate andmete kriteeriumid:

  1. andmed Eesti kohta
  2. andmete esinduslikkus (kvaliteet)
  3. olulisus toitumise ja füsioloogiliste muutuste hindamisel, toitumispoliitika loomisel ja läbiviimisel
  4. rahvusvaheline võrreldavus (ECHI, EFCOSUM indikaatorid).


Toitumisalane seire

Toitumisalase seire peamine eesmärk on täpselt määratleda elanikkonna toitumisalane olukord ja tarbitava toidu kvaliteet, kogus ja ohutus.
Toitumisalase seire aluseks on toitumisuuringud. Toitumisuuringud võimaldavad hinnata toiduvarude jagunemist elanikkonnas sotsio-demograafiliste näitajate lõikes, teostada elanikkonna toitumisalast seiret ning tuvastada elanikkonnarühmi, kes kuuluvad toitumuslike riskirühmade hulka. Toitumisalane seire on aluseks elanike toitumisharjumuste edendamisel.

Toitumisuuringud Eestis
Eestis on toitumisuuringuid teostatud üle 50-ne aasta. Toitumisuuringute andmebaasi eesmärk on koguda kõik senini teostatud olulisemate toitumisuuringute tulemused ja taasesitada need elektroonselt.